Disclaimer/copyright

Disclaimer
Brinkman Uitgeverij besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Brinkman Uitgeverij garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Brinkman Uitgeverij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van shop.brinkman-uitgeverij.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.
Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden enzovoort), is eigendom van Brinkman Uitgeverij en mag door een andere partij zonder toestemming niet commercieel worden geëxploiteerd.